جرثقیل سقفی یکی از تجهیزات پرکاربرد در صنایع مختلف است که برای جابجایی بارهای سنگین در محیط های سرپوشیده استفاده می شود. انواع مختلفی از جرثقیل سقفی وجود دارد که هر کدام دارای ویژگی ها و کاربردهای خاص خود هستند.

در این مقاله، انواع جرثقیل سقفی را با یکدیگر مقایسه می کنیم تا بتوانید بهترین گزینه را برای نیاز خود انتخاب کنید.

انواع جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی را می توان بر اساس ساختار، عملکرد، ظرفیت و کاربرد به انواع مختلفی تقسیم کرد.

بر اساس ساختار

 • جرثقیل سقفی تک پل: این نوع جرثقیل دارای یک پل است که در طول سقف حرکت می کند.
 • جرثقیل سقفی دو پل: این نوع جرثقیل دارای دو پل است که در طول سقف حرکت می کنند.
 • جرثقیل سقفی آویز: این نوع جرثقیل دارای یک بازو است که از سقف آویزان است.

جرثقیل سقفی تک پل دارای یک پل است که در طول سقف حرکت می کند. این نوع جرثقیل برای کاربردهای عمومی مانند جابجایی بار در کارخانه ها و کارگاه ها استفاده می شود. جرثقیل سقفی تک پل دارای ظرفیت کمتری از جرثقیل سقفی دو پل است، اما نصب و نگهداری آن آسان تر است.

اجزای اصلی جرثقیل سقفی تک پل عبارتند از:

 • پل: پل جرثقیل یک سازه فلزی است که در طول سقف حرکت می کند.
 • کابل یا زنجیر: کابل یا زنجیر برای بالا بردن و پایین آوردن بار استفاده می شود.
 • بالابر: بالابر یک سازه فلزی است که کابل یا زنجیر را نگه می دارد.
 • چرخ ها: چرخ ها برای حرکت پل جرثقیل استفاده می شوند.

بیشتر بدانید:جرثقیل زنجیری

مزایا و معایب جرثقیل سقفی تک پل:

مزایا:

 • نصب و نگهداری آسان
 • قیمت کمتر
 • ظرفیت کافی برای کاربردهای عمومی

معایب:

 • ظرفیت کمتر از جرثقیل سقفی دو پل
 • محدوده حرکت کمتر

جرثقیل سقفی دو پل

جرثقیل سقفی دو پل دارای دو پل است که در طول سقف حرکت می کنند. این نوع جرثقیل برای کاربردهای سنگین تر مانند جابجایی بارهای سنگین یا حساس استفاده می شود. جرثقیل سقفی دو پل دارای ظرفیت بیشتری از جرثقیل سقفی تک پل است و می تواند بارهای سنگین را در ارتفاع های زیاد جابه جا کند.

بیشتر بدانید:قلاب جرثقیل سقفی

اجزای اصلی جرثقیل سقفی دو پل عبارتند از:

 • دو پل: دو پل جرثقیل در طول سقف حرکت می کنند.
 • کابل یا زنجیر: کابل یا زنجیر برای بالا بردن و پایین آوردن بار استفاده می شود.
 • بالابر: بالابر یک سازه فلزی است که کابل یا زنجیر را نگه می دارد.
 • چرخ ها: چرخ ها برای حرکت پل های جرثقیل استفاده می شوند.

مزایا و معایب جرثقیل سقفی دو پل:

مزایا:

 • ظرفیت بیشتر
 • محدوده حرکت بیشتر
 • مناسب برای کاربردهای سنگین

معایب:

 • نصب و نگهداری دشوارتر
 • قیمت بیشتر

جرثقیل سقفی آویز

جرثقیل سقفی آویز دارای یک بازو است که از سقف آویزان است. این نوع جرثقیل برای کاربردهای خاص مانند جابجایی بارهای سنگین یا حساس استفاده می شود. جرثقیل سقفی آویز دارای ظرفیت بالایی است و می تواند بارهای سنگین را در ارتفاع های زیاد جابه جا کند.

اجزای اصلی جرثقیل سقفی آویز عبارتند از:

 • بازو: بازو یک سازه فلزی است که از سقف آویزان است.
 • کابل یا زنجیر: کابل یا زنجیر برای بالا بردن و پایین آوردن بار استفاده می شود.
 • بالابر: بالابر یک سازه فلزی است که کابل یا زنجیر را نگه می دارد.
 • چرخ ها: چرخ ها برای حرکت بازوی جرثقیل استفاده می شوند.

مزایا و معایب جرثقیل سقفی آویز:

مزایا:

 • ظرفیت بالایی
 • مناسب برای کاربردهای سنگین

معایب:

 • نصب و نگهداری دشوارتر
 • قیمت بیشتر
نتیجه گیری

انتخاب نوع جرثقیل سقفی مناسب به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله ظرفیت مورد نیاز، نوع کاربرد و شرایط محیطی. با در نظر گرفتن این عوامل می توان بهترین نوع جرثقیل سقفی را برای پروژه انتخاب کرد.

بر اساس عملکرد

 • جرثقیل سقفی زنجیری: این نوع جرثقیل از زنجیر برای بالا بردن و پایین آوردن بار استفاده می کند.
 • جرثقیل سقفی بکسلی: این نوع جرثقیل از کابل برای بالا بردن و پایین آوردن بار استفاده می کند.
 • جرثقیل سقفی مغناطیسی: این نوع جرثقیل از نیروی مغناطیسی برای بلند کردن بار استفاده می کند.

بر اساس ظرفیت

 • جرثقیل سقفی سبک: ظرفیت این نوع جرثقیل تا 10 تن است.
 • جرثقیل سقفی متوسط: ظرفیت این نوع جرثقیل از 10 تا 50 تن است.
 • جرثقیل سقفی سنگین: ظرفیت این نوع جرثقیل بیش از 50 تن است.

ظرفیت جرثقیل سقفی به وزن بارهایی که می تواند بلند کند، اشاره دارد. جرثقیل های سقفی بر اساس ظرفیت خود به سه دسته تقسیم می شوند: سبک، متوسط و سنگین.

بیشتر بدانید:بالابر زنجیری برقی

جرثقیل سقفی سبک

جرثقیل سقفی سبک برای جابجایی بارهای سبک تا 10 تن استفاده می شود. این نوع جرثقیل برای کاربردهای عمومی مانند جابجایی بار در کارخانه ها و کارگاه ها استفاده می شود. جرثقیل سقفی سبک معمولاً دارای ساختار ساده تری نسبت به جرثقیل های سقفی سنگین تر است و نصب و نگهداری آن آسان تر است.

جرثقیل سقفی متوسط

جرثقیل سقفی متوسط برای جابجایی بارهای سنگین تر از 10 تا 50 تن استفاده می شود. این نوع جرثقیل برای کاربردهای سنگین تر مانند جابجایی تجهیزات صنعتی و سازه های فلزی استفاده می شود. جرثقیل سقفی متوسط دارای ساختار قوی تری نسبت به جرثقیل های سقفی سبک است و می تواند بارهای سنگین تر را در ارتفاع های زیاد جابه جا کند.

جرثقیل سقفی سنگین

جرثقیل سقفی سنگین برای جابجایی بارهای بسیار سنگین بیش از 50 تن استفاده می شود. این نوع جرثقیل برای کاربردهای خاص مانند جابجایی کشتی ها و هواپیماها استفاده می شود. جرثقیل سقفی سنگین دارای ساختار بسیار قوی تری نسبت به جرثقیل های سقفی سبک و متوسط است و می تواند بارهای بسیار سنگین را در ارتفاع های زیاد جابه جا کند.

عوامل موثر بر ظرفیت جرثقیل سقفی

علاوه بر نوع جرثقیل، عوامل دیگری نیز بر ظرفیت جرثقیل سقفی تاثیر می گذارند، از جمله:

 • نوع عملکرد جرثقیل: جرثقیل های زنجیری معمولاً ظرفیت بیشتری نسبت به جرثقیل های بکسلی دارند.
 • نوع بالابر: بالابرهای زنجیری معمولاً ظرفیت بیشتری نسبت به بالابرهای کابل دارند.
 • نوع ساختار جرثقیل: جرثقیل های دو پل معمولاً ظرفیت بیشتری نسبت به جرثقیل های تک پل دارند.
 • شرایط محیطی: جرثقیل های سقفی که در معرض شرایط محیطی سخت قرار دارند، باید از ساختار قوی تری برخوردار باشند تا بتوانند بارهای سنگین تر را تحمل کنند.

بیشتر بدانید:تیر حمال جرثقیل

انتخاب جرثقیل سقفی مناسب

انتخاب جرثقیل سقفی مناسب به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله ظرفیت مورد نیاز، نوع کاربرد و شرایط محیطی. با در نظر گرفتن این عوامل می توان بهترین نوع جرثقیل سقفی را برای پروژه انتخاب کرد.

بر اساس کاربرد

 • جرثقیل سقفی عمومی: این نوع جرثقیل برای کاربردهای عمومی مانند جابجایی بار در کارخانه ها و کارگاه ها استفاده می شود.
 • جرثقیل سقفی خاص: این نوع جرثقیل برای کاربردهای خاص مانند جابجایی بارهای سنگین یا حساس استفاده می شود.

انتخاب جرثقیل سقفی مناسب

برای انتخاب جرثقیل سقفی مناسب، باید عوامل مختلفی را در نظر بگیرید، از جمله:

 • ظرفیت بار: ظرفیت جرثقیل باید بیشتر از وزن بار مورد نظر باشد.
 • دامنه حرکت: دامنه حرکت جرثقیل باید به اندازه کافی باشد تا بتواند به تمام نقاط مورد نظر دسترسی داشته باشد.
 • ارتفاع بلند کردن: ارتفاع بلند کردن جرثقیل باید به اندازه کافی باشد تا بتواند بار را به ارتفاع مورد نظر برساند.
 • سرعت حرکت: سرعت حرکت جرثقیل باید متناسب با نیاز شما باشد.
 • ایمنی: جرثقیل باید دارای ویژگی های ایمنی لازم برای محافظت از افراد و تجهیزات باشد.

در اینجا چند نکته برای انتخاب جرثقیل سقفی مناسب آورده شده است:

 • از یک متخصص کمک بگیرید: برای انتخاب جرثقیل سقفی مناسب، بهتر است از یک متخصص کمک بگیرید. یک متخصص می تواند نیازهای شما را ارزیابی کند و بهترین گزینه را به شما پیشنهاد دهد.
 • قیمت را در نظر بگیرید: قیمت جرثقیل سقفی می تواند متفاوت باشد. قبل از خرید، قیمت های مختلف را مقایسه کنید تا بهترین گزینه را با توجه به بودجه خود انتخاب کنید.
 • خدمات پس از فروش را بررسی کنید: قبل از خرید، خدمات پس از فروش ارائه شده توسط فروشنده یا تولید کننده را بررسی کنید تا در صورت بروز مشکل، بتوانید از خدمات پشتیبانی بهره مند شوید.

با توجه به عوامل ذکر شده، می توانید بهترین جرثقیل سقفی را برای نیاز خود انتخاب کنید.

بهتر است بدانید:جرثقیل دروازه ای