جرثقیل سقفی نوعی جرثقیل است که در سوله ها، کارگاه ها و سایر فضاهای صنعتی برای حمل و نقل بارهای سنگین استفاده می شود. این جرثقیل ها به طور معمول بر روی ریل هایی در سقف نصب می شوند و می توانند در امتداد محورهای طولی، عرضی و ارتفاع حرکت کنند.

مشخصات فنی جرثقیل سقفی شامل موارد زیر است:

  • ظرفیت باربرداری: ظرفیت باربرداری جرثقیل سقفی برابر با حداکثر وزن بار قابل حمل توسط آن است. این ظرفیت معمولاً بر حسب تن یا کیلوگرم بیان می شود.
  • ارتفاع دسترسی: ارتفاع دسترسی جرثقیل سقفی برابر با حداکثر ارتفاعی است که قلاب جرثقیل می تواند به آن برسد. این ارتفاع معمولاً بر حسب متر بیان می شود.
  • شعاع دسترسی: شعاع دسترسی جرثقیل سقفی برابر با حداکثر فاصله ای است که قلاب جرثقیل می تواند از پل جرثقیل حرکت کند. این شعاع معمولاً بر حسب متر بیان می شود.
  • سرعت حرکت: سرعت حرکت جرثقیل سقفی برابر با سرعت حرکت پل، راهبر و قلاب جرثقیل است. این سرعت معمولاً بر حسب متر بر دقیقه بیان می شود.
  • نوع بالابر: جرثقیل های سقفی می توانند از انواع مختلف بالابر استفاده کنند، از جمله بالابر سیم بکسلی، بالابر زنجیری و بالابر کابلی.
  • سیستم کنترل: جرثقیل های سقفی می توانند با استفاده از سیستم های کنترل دستی، نیمه اتوماتیک یا تمام اتوماتیک کنترل شوند.

بهتر است بدانید:جرثقیل بازویی

علاوه بر این مشخصات فنی، عوامل دیگری نیز در انتخاب جرثقیل سقفی مناسب باید در نظر گرفته شوند، از جمله:

  • نوع و ابعاد بارهای قابل حمل: جرثقیل باید ظرفیت باربرداری و شعاع دسترسی کافی برای حمل و نقل بارهای مورد نظر را داشته باشد.
  • فضای نصب: جرثقیل باید در فضایی با ابعاد کافی برای نصب و حرکت آزادانه قرار گیرد.
  • هزینه: قیمت جرثقیل های سقفی با توجه به ظرفیت باربرداری، ارتفاع دسترسی، شعاع دسترسی، نوع بالابر و سیستم کنترل متفاوت است.

بهتر است بدانید:الکتروموتور

در ادامه به بررسی برخی از مشخصات فنی مهم جرثقیل سقفی می پردازیم:

ظرفیت باربرداری

ظرفیت باربرداری جرثقیل سقفی یکی از مهم ترین مشخصات فنی آن است. ظرفیت باربرداری جرثقیل باید با وزن بارهای مورد نظر مطابقت داشته باشد. اگر ظرفیت باربرداری جرثقیل کمتر از وزن بار باشد، جرثقیل می تواند آسیب ببیند یا حتی سقوط کند.

ارتفاع دسترسی

ارتفاع دسترسی جرثقیل سقفی برابر با حداکثر ارتفاعی است که قلاب جرثقیل می تواند به آن برسد. ارتفاع دسترسی جرثقیل باید به اندازه کافی باشد تا بتوان بارهای مورد نظر را در ارتفاع مورد نظر حمل کرد.

شعاع دسترسی

شعاع دسترسی جرثقیل سقفی برابر با حداکثر فاصله ای است که قلاب جرثقیل می تواند از پل جرثقیل حرکت کند. شعاع دسترسی جرثقیل باید به اندازه کافی باشد تا بتوان بارهای مورد نظر را در هر نقطه از فضای کار حمل کرد.

بیشتر بدانید:چرخ ترولی (دنده دار)

سرعت حرکت

سرعت حرکت جرثقیل سقفی برابر با سرعت حرکت پل، راهبر و قلاب جرثقیل است. سرعت حرکت جرثقیل باید به اندازه کافی باشد تا بتوان بارهای مورد نظر را به سرعت و به راحتی حمل کرد.

نوع بالابر

جرثقیل های سقفی می توانند از انواع مختلف بالابر استفاده کنند، از جمله بالابر سیم بکسلی، بالابر زنجیری و بالابر کابلی. هر نوع بالابر مزایا و معایب خاص خود را دارد.

سیستم کنترل

جرثقیل های سقفی می توانند با استفاده از سیستم های کنترل دستی، نیمه اتوماتیک یا تمام اتوماتیک کنترل شوند. سیستم کنترل جرثقیل باید به اندازه کافی ایمن و کارآمد باشد تا بتوان به طور ایمن و کارآمد از جرثقیل استفاده کرد.

بهتر است بدانید:جرثقیل دروازه ای