تست چسبندگی رنگ در سازه جرثقیل سقفی یک روش مهم برای اطمینان از کیفیت رنگ آمیزی و دوام آن است. این تست بر اساس استاندارد ASTM D3359-09 انجام می شود و شامل مراحل زیر است:

 1. انتخاب محل مناسب: محل تست باید در یک منطقه صاف و بدون خوردگی باشد.
 2. آماده سازی سطح: سطح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.
 3. انجام تست: با استفاده از یک دستگاه خراش انداز، دو خط متقاطع در سطح مورد نظر ایجاد کنید.
 4. چسباندن چسب: بلافاصله پس از ایجاد خطوط متقاطع، یک تکه چسب نیمه شفاف نواری به عرض 25 میلی متر و طول 75 میلی متر را در مرکز تقاطع قرار دهید.
 5. کشیدن چسب: پس از گذشت 30 تا 90 ثانیه، چسب را با زاویه 180 درجه به سمت زاویه کوچکتر بکشید.

بهتر است بدانید:خط برق رسانی 200 آمپر با متعلقات

نتیجه تست بر اساس میزان جدا شدن رنگ از سطح طبق جدول زیر ارزیابی می شود:

 

درجه چسبندگی تعریف
0 رنگ به طور کامل از سطح جدا شده است.
1 رنگ به طور قابل توجهی از سطح جدا شده است.
2 رنگ کمی از سطح جدا شده است.
3 رنگ به سطح چسبیده است، اما با کمی فشار جدا می شود.
4 رنگ به سطح چسبیده است و با فشار قابل توجهی جدا می شود.
5 رنگ به طور کامل به سطح چسبیده است و با هیچ فشاری جدا نمی شود.

چسبندگی رنگ در سازه جرثقیل سقفی باید حداقل درجه 3 باشد. در صورتی که چسبندگی رنگ کمتر از این مقدار باشد، باید اقدامات لازم برای بهبود چسبندگی انجام شود. این اقدامات می تواند شامل تمیز کردن مجدد سطح، استفاده از رنگ با کیفیت بالاتر یا استفاده از روش های رنگ آمیزی مناسب تر باشد.

طریقه  آزمون X-Cut

تست X-Cut یک روش ساده و سریع برای ارزیابی چسبندگی رنگ به سطح است. برای انجام این تست، به تجهیزات زیر نیاز دارید:

 • یک تیغ تیز یا چاقوی جراحی
 • یک خط کش
 • یک تکه چسب نیمه شفاف نواری به عرض 25 میلی متر و طول 75 میلی متر

بهتر است بدانید:تعمیر گیربکس جرثقیل سقفی

مراحل انجام تست X-Cut به شرح زیر است:

 1. محل تست را انتخاب کنید. محل تست باید در یک منطقه صاف و بدون خوردگی باشد.
 2. سطح را آماده کنید. سطح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.
 3. با استفاده از تیغ یا چاقوی جراحی، یک بریدگی به شکل X در سطح ایجاد کنید. عمق بریدگی باید حداقل 50 درصد ضخامت رنگ باشد.
 4. بلافاصله پس از ایجاد بریدگی، یک تکه چسب نیمه شفاف نواری را در مرکز تقاطع قرار دهید.
 5. چسب را با زاویه 180 درجه به سمت زاویه کوچکتر بکشید.

نتیجه تست بر اساس میزان جدا شدن رنگ از سطح طبق جدول زیر ارزیابی می شود:

درجه چسبندگی تعریف
0 رنگ به طور کامل از سطح جدا شده است.
1 رنگ به طور قابل توجهی از سطح جدا شده است.
2 رنگ کمی از سطح جدا شده است.
3 رنگ به سطح چسبیده است، اما با کمی فشار جدا می شود.
4 رنگ به سطح چسبیده است و با فشار قابل توجهی جدا می شود.
5 رنگ به طور کامل به سطح چسبیده است و با هیچ فشاری جدا نمی شود.

در صورتی که چسبندگی رنگ کمتر از درجه 3 باشد، باید اقدامات لازم برای بهبود چسبندگی انجام شود. این اقدامات می تواند شامل تمیز کردن مجدد سطح، استفاده از رنگ با کیفیت بالاتر یا استفاده از روش های رنگ آمیزی مناسب تر باشد.

بهتر است بدانید:خط برق رسانی 120 آمپر با متعلقات

در اینجا توضیحات دقیق تر هر یک از مراحل تست X-Cut آورده شده است:

مرحله 1: انتخاب محل تست

محل تست باید در یک منطقه صاف و بدون خوردگی باشد. این امر به این دلیل است که خوردگی می تواند بر نتایج تست تأثیر بگذارد.

مرحله 2: آماده سازی سطح

سطح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. این امر به این دلیل است که آلودگی می تواند بر چسبندگی رنگ تأثیر بگذارد. برای تمیز کردن سطح، می توانید از یک حلال مناسب مانند آب یا استون استفاده کنید.

مرحله 3: ایجاد بریدگی X

با استفاده از تیغ یا چاقوی جراحی، یک بریدگی به شکل X در سطح ایجاد کنید. عمق بریدگی باید حداقل 50 درصد ضخامت رنگ باشد. این امر به این دلیل است که عمق بریدگی بر نتایج تست تأثیر می گذارد.

مرحله 4: چسباندن چسب

بلافاصله پس از ایجاد بریدگی، یک تکه چسب نیمه شفاف نواری را در مرکز تقاطع قرار دهید. چسب باید به طور کامل سطح بریدگی را بپوشاند.

مرحله 5: کشیدن چسب

پس از گذشت 30 تا 90 ثانیه، چسب را با زاویه 180 درجه به سمت زاویه کوچکتر بکشید. این کار را با دقت انجام دهید تا چسب به طور کامل از سطح جدا شود.

بررسی نتیجه تست

نتیجه تست بر اساس میزان جدا شدن رنگ از سطح طبق جدول زیر ارزیابی می شود:

درجه چسبندگی تعریف
0 رنگ به طور کامل از سطح جدا شده است.
1 رنگ به طور قابل توجهی از سطح جدا شده است.
2 رنگ کمی از سطح جدا شده است.
3 رنگ به سطح چسبیده است، اما با کمی فشار جدا می شود.
4 رنگ به سطح چسبیده است و با فشار قابل توجهی جدا می شود.
5 رنگ به طور کامل به سطح چسبیده است و با هیچ فشاری جدا نمی شود.

در صورتی که چسبندگی رنگ کمتر از درجه 3 باشد، باید اقدامات لازم برای بهبود چسبندگی انجام شود. این اقدامات می تواند شامل تمیز کردن مجدد سطح، استفاده از رنگ با کیفیت بالاتر یا استفاده از روش های رنگ آمیزی مناسب تر باشد.

بهتر است بدانید:چرخ زنجیر کیتو مدل ER1

طریقه آزمون Cross-Cut

تست Cross-Cut یک روش استاندارد برای ارزیابی چسبندگی رنگ به سطح است. این تست به صورت کیفی از مقیاس 0 تا 5 انجام می شود.

برای انجام تست Cross-Cut، تجهیزات زیر لازم است:

 • یک دستگاه خراش انداز
 • یک خط کش
 • یک تکه چسب نیمه شفاف نواری به عرض 25 میلی متر و طول 75 میلی متر

مراحل انجام تست Cross-Cut به شرح زیر است:

 1. محل تست را انتخاب کنید. محل تست باید در یک منطقه صاف و بدون خوردگی باشد.
 2. سطح را آماده کنید. سطح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.
 3. با استفاده از دستگاه خراش انداز، دو خط متقاطع در سطح ایجاد کنید. عمق هر خط باید حداقل 50 درصد ضخامت رنگ باشد.
 4. بلافاصله پس از ایجاد خطوط متقاطع، یک تکه چسب نیمه شفاف نواری را در مرکز تقاطع قرار دهید.
 5. پس از گذشت 30 تا 90 ثانیه، چسب را با زاویه 180 درجه به سمت زاویه کوچکتر بکشید.

نتیجه تست بر اساس میزان جدا شدن رنگ از سطح طبق جدول زیر ارزیابی می شود:

درجه چسبندگی تعریف
0 رنگ به طور کامل از سطح جدا شده است.
1 رنگ به طور قابل توجهی از سطح جدا شده است.
2 رنگ کمی از سطح جدا شده است.
3 رنگ به سطح چسبیده است، اما با کمی فشار جدا می شود.
4 رنگ به سطح چسبیده است و با فشار قابل توجهی جدا می شود.
5 رنگ به طور کامل به سطح چسبیده است و با هیچ فشاری جدا نمی شود.

در صورتی که چسبندگی رنگ کمتر از درجه 3 باشد، باید اقدامات لازم برای بهبود چسبندگی انجام شود. این اقدامات می تواند شامل تمیز کردن مجدد سطح، استفاده از رنگ با کیفیت بالاتر یا استفاده از روش های رنگ آمیزی مناسب تر باشد.

بهتر است بدانید:جرثقیل سقفی کابین دار

در اینجا توضیحات دقیق تر هر یک از مراحل تست Cross-Cut آورده شده است:

مرحله 1: انتخاب محل تست

محل تست باید در یک منطقه صاف و بدون خوردگی باشد. این امر به این دلیل است که خوردگی می تواند بر نتایج تست تأثیر بگذارد.

مرحله 2: آماده سازی سطح

سطح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. این امر به این دلیل است که آلودگی می تواند بر چسبندگی رنگ تأثیر بگذارد. برای تمیز کردن سطح، می توانید از یک حلال مناسب مانند آب یا استون استفاده کنید.

مرحله 3: ایجاد خطوط متقاطع

با استفاده از دستگاه خراش انداز، دو خط متقاطع در سطح ایجاد کنید. عمق هر خط باید حداقل 50 درصد ضخامت رنگ باشد. این امر به این دلیل است که عمق بریدگی بر نتایج تست تأثیر می گذارد.

مرحله 4: چسباندن چسب

بلافاصله پس از ایجاد خطوط متقاطع، یک تکه چسب نیمه شفاف نواری را در مرکز تقاطع قرار دهید. چسب باید به طور کامل سطح بریدگی را بپوشاند.

بهتر است بدانید:تست جرثقیل سقفی

مرحله 5: کشیدن چسب

پس از گذشت 30 تا 90 ثانیه، چسب را با زاویه 180 درجه به سمت زاویه کوچکتر بکشید. این کار را با دقت انجام دهید تا چسب به طور کامل از سطح جدا شود.

بررسی نتیجه تست

نتیجه تست بر اساس میزان جدا شدن رنگ از سطح طبق جدول زیر ارزیابی می شود:

درجه چسبندگی تعریف
0 رنگ به طور کامل از سطح جدا شده است.
1 رنگ به طور قابل توجهی از سطح جدا شده است.
2 رنگ کمی از سطح جدا شده است.
3 رنگ به سطح چسبیده است، اما با کمی فشار جدا می شود.
4 رنگ به سطح چسبیده است و با فشار قابل توجهی جدا می شود.
5 رنگ به طور کامل به سطح چسبیده است و با هیچ فشاری جدا نمی شود.

در صورتی که چسبندگی رنگ کمتر از درجه 3 باشد، باید اقدامات لازم برای بهبود چسبندگی انجام شود. این اقدامات می تواند شامل تمیز کردن مجدد سطح، استفاده از رنگ با کیفیت بالاتر یا استفاده از روش های رنگ آمیزی مناسب تر باشد.

بهتر است بدانید:رنگ آمیزی جرثقیل سقفی

‫0/5 ‫(0 نظر)