قرقره جرثقیل یک قطعه مهم در جرثقیل است که برای بلند کردن و حرکت دادن بار استفاده می شود. قرقره ها به دو نوع ثابت و متحرک تقسیم می شوند.

قرقره ثابت قرقره ای است که در یک مکان ثابت قرار دارد و طناب از آن عبور می کند. قرقره ثابت باعث تغییر جهت نیرو می شود، اما در نیروی بلند کردن صرفه جویی نمی کند.

قرقره متحرک قرقره ای است که در امتداد طناب حرکت می کند. قرقره متحرک باعث صرفه جویی در نیروی بلند کردن می شود.

مجموعه قرقره ترکیبی از یک یا چند قرقره ثابت و متحرک است. مجموعه قرقره می تواند برای افزایش نیروی بلند کردن یا کاهش مسافت مورد نیاز برای بلند کردن بار استفاده شود.

مواد قرقره های جرثقیل معمولاً از فولاد، چدن یا آلومینیوم ساخته می شوند.

استانداردها قرقره های جرثقیل باید مطابق با استانداردهای ایمنی خاصی ساخته شوند. این استانداردها معمولاً توسط سازمان های بین المللی مانند ASME یا ISO تعیین می شوند.

بهتر است بدانید:جرثقیل بازویی

مشخصات مشخصات قرقره های جرثقیل شامل موارد زیر است:

ظرفیت بارگذاری: حداکثر وزن بار قابل بلند کردن توسط قرقره
قطر طناب: قطر طناب مورد استفاده برای قرقره
سرعت: سرعتی که بار توسط قرقره بلند می شود
نوع: قرقره ثابت یا متحرک
مواد: ماده ای که قرقره از آن ساخته شده است

بیشتر بدانید:قرقره کابل تیرآهن

ایمنی قرقره های جرثقیل باید به طور منظم برای اطمینان از ایمنی آنها بازرسی شوند. بازرسی باید شامل موارد زیر باشد:

بررسی آسیب های فیزیکی
بررسی خوردگی
بررسی سایش
بررسی عملکرد درست
قرقره های جرثقیل که معیوب هستند باید فوراً از سرویس خارج شوند.

انواع قرقره های جرثقیل

قرقرههای جرثقیل در انواع مختلفی وجود دارند که هر کدام برای کاربردهای خاص طراحی شده اند. برخی از انواع رایج قرقره های جرثقیل عبارتند از:

قرقرههای ساده قرقره های ساده از یک دیسک یا چرخ تشکیل شده اند که طناب از آن عبور می کند. قرقره های ساده برای تغییر جهت نیرو استفاده می شوند.
قرقرههای چندتایی قرقره های چندتایی از چندین قرقره ساده تشکیل شده اند. قرقره های چندتایی برای افزایش نیروی بلند کردن استفاده می شوند.
قرقرههای زنجیری قرقره های زنجیری از یک دیسک یا چرخ تشکیل شده اند که زنجیر از آن عبور می کند. قرقره های زنجیری برای بلند کردن بارهای سنگین استفاده می شوند.
قرقرههای دنده ای قرقره های دنده ای از یک دیسک یا چرخ تشکیل شده اند که دارای دنده های داخلی است. قرقره های دنده ای برای افزایش سرعت بلند کردن استفاده می شوند.

کاربردها قرقره های جرثقیل در طیف گسترده ای از کاربردها استفاده می شوند، از جمله:

ساخت و ساز
تولید
حمل و نقل
معدن
کشاورزی
آتش نشانی
قرقره های جرثقیل ابزار مهمی برای بلند کردن و حرکت دادن بار هستند. انتخاب قرقره مناسب برای کاربرد خاص ضروری است تا اطمینان حاصل شود که قرقره ایمن و کارآمد است.

بهتر است بدانید:جرثقیل زنجیری

قرقره جرثقیل سقفی

قرقره جرثقیل سقفی یک نوع قرقره است که برای بلند کردن و حرکت دادن بار در ارتفاع استفاده می شود. این قرقره ها معمولاً در سقف یک ساختمان یا سازه دیگر نصب می شوند و از یک یا چند قرقره ثابت و متحرک تشکیل شده اند.

قرقره های جرثقیل سقفی در انواع مختلفی وجود دارند، اما برخی از انواع رایج عبارتند از:

 • قرقره های ساده: این قرقره ها از یک دیسک یا چرخ تشکیل شده اند که طناب از آن عبور می کند. قرقره های ساده برای تغییر جهت نیرو استفاده می شوند، اما در نیروی بلند کردن صرفه جویی نمی کنند.
 • قرقره های چندتایی: این قرقره ها از چندین قرقره ساده تشکیل شده اند. قرقره های چندتایی برای افزایش نیروی بلند کردن استفاده می شوند.
 • قرقره های زنجیری: این قرقره ها از یک دیسک یا چرخ تشکیل شده اند که زنجیر از آن عبور می کند. قرقره های زنجیری برای بلند کردن بارهای سنگین استفاده می شوند.
 • قرقره های دنده ای: این قرقره ها از یک دیسک یا چرخ تشکیل شده اند که دارای دنده های داخلی است. قرقره های دنده ای برای افزایش سرعت بلند کردن استفاده می شوند.

قرقره های جرثقیل سقفی باید به طور منظم برای اطمینان از ایمنی آنها بازرسی شوند. بازرسی باید شامل بررسی آسیب های فیزیکی، بررسی خوردگی، بررسی سایش و بررسی عملکرد درست باشد. قرقره های جرثقیل سقفی که معیوب هستند باید فوراً از سرویس خارج شوند.

قیمت قرقره کابل جرثقیل به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

 • نوع قرقره: قرقره های ساده ارزان تر از قرقره های چندتایی هستند.
 • ظرفیت بارگذاری: قرقره هایی که ظرفیت بارگذاری بالاتری دارند، گران تر هستند.
 • قطر طناب: قرقره هایی که برای طناب های ضخیم تر طراحی شده اند، گران تر هستند.
 • مواد: قرقره هایی که از مواد با کیفیت بالاتر ساخته شده اند، گران تر هستند.

قرقره های کابل جرثقیل باید به طور منظم برای اطمینان از ایمنی آنها بازرسی شوند. بازرسی باید شامل بررسی آسیب های فیزیکی، بررسی خوردگی، بررسی سایش و بررسی عملکرد درست باشد. قرقره های کابل جرثقیل که معیوب هستند باید فوراً از سرویس خارج شوند.

بیشتر بدانید:قرقره کابل گرد

انواع قرقره های حمل کابل جرثقیل

قرقره های حمل کابل جرثقیل در دو نوع اصلی تقسیم می شوند:

 • قرقره های ثابت: این قرقره ها در یک مکان ثابت قرار دارند و طناب از آن عبور می کند. قرقره های ثابت باعث تغییر جهت نیرو می شوند، اما در نیروی بلند کردن صرفه جویی نمی کنند.
 • قرقره های متحرک: این قرقره ها در امتداد طناب حرکت می کنند. قرقره های متحرک باعث صرفه جویی در نیروی بلند کردن می شوند.

قرقره های حمل کابل جرثقیل در انواع مختلفی نیز وجود دارند که هر کدام برای کاربردهای خاص طراحی شده اند. برخی از انواع رایج قرقره های حمل کابل جرثقیل عبارتند از:

 • قرقره های ساده: این قرقره ها از یک دیسک یا چرخ تشکیل شده اند که طناب از آن عبور می کند. قرقره های ساده برای تغییر جهت نیرو استفاده می شوند.
 • قرقره های چندتایی: این قرقره ها از چندین قرقره ساده تشکیل شده اند. قرقره های چندتایی برای افزایش نیروی بلند کردن استفاده می شوند.
 • قرقره های زنجیری: این قرقره ها از یک دیسک یا چرخ تشکیل شده اند که زنجیر از آن عبور می کند. قرقره های زنجیری برای بلند کردن بارهای سنگین استفاده می شوند.
 • قرقره های دنده ای: این قرقره ها از یک دیسک یا چرخ تشکیل شده اند که دارای دنده های داخلی است. قرقره های دنده ای برای افزایش سرعت بلند کردن استفاده می شوند.

بیشتر بدانید:چرخ جرثقیل

قرقره های ثابت

قرقره های ثابت معمولاً برای بلند کردن بارهای سبک یا متوسط استفاده می شوند. این قرقره ها معمولاً از فولاد یا آلومینیوم ساخته می شوند و دارای یک یا چند دیسک یا چرخ هستند.

قرقره های متحرک

قرقره های متحرک معمولاً برای بلند کردن بارهای سنگین استفاده می شوند. این قرقره ها معمولاً از فولاد ساخته می شوند و دارای یک یا چند دیسک یا چرخ هستند که روی یک محور می چرخند.

قرقره های چندتایی

قرقره های چندتایی از چندین قرقره ساده تشکیل شده اند. این قرقره ها برای افزایش نیروی بلند کردن استفاده می شوند.

قرقره های زنجیری

قرقره های زنجیری از یک دیسک یا چرخ تشکیل شده اند که زنجیر از آن عبور می کند. این قرقره ها برای بلند کردن بارهای سنگین استفاده می شوند.

قرقره های دنده ای

قرقره های دنده ای از یک دیسک یا چرخ تشکیل شده اند که دارای دنده های داخلی است. این قرقره ها برای افزایش سرعت بلند کردن استفاده می شوند.

بهتر است بدانید:قرقره کابل تخت

انتخاب قرقره حمل کابل جرثقیل

انتخاب قرقره حمل کابل جرثقیل مناسب برای کاربرد خاص ضروری است. در هنگام انتخاب قرقره باید به عوامل زیر توجه کرد:

 • ظرفیت بارگذاری: ظرفیت بارگذاری قرقره باید حداقل 25 درصد بیشتر از وزن بار مورد نظر باشد.
 • قطر طناب: قطر طناب باید متناسب با ظرفیت بارگذاری قرقره باشد.
 • مواد: موادی که قرقره از آن ساخته شده است باید برای کاربرد مورد نظر مناسب باشد.

قرقره های حمل کابل جرثقیل باید به طور منظم برای اطمینان از ایمنی آنها بازرسی شوند. بازرسی باید شامل بررسی آسیب های فیزیکی، بررسی خوردگی، بررسی سایش و بررسی عملکرد درست باشد. قرقره های حمل کابل جرثقیل که معیوب هستند باید فوراً از سرویس خارج شوند.

جنس قرقره حمل کابل جرثقیل

قرقره های کابل بر جرثقیل (قرقره کابل گیر بالابر) از دو نوع پلاستیکی و فلزی می باشند.

قرقره های پلاستیکی معمولاً از مواد پلیمری مانند پلی پروپیلن یا پلی اتیلن ساخته می شوند. این قرقره ها سبک و ارزان هستند و برای کاربردهای سبک مانند جرثقیل های کوچک یا بالابرهای خانگی مناسب هستند.

قرقره های فلزی معمولاً از فولاد یا آلومینیوم ساخته می شوند. این قرقره ها قوی تر و بادوام تر از قرقره های پلاستیکی هستند و برای کاربردهای سنگین مانند جرثقیل های صنعتی یا بالابرهای تجاری مناسب هستند.

بیشتر بدانید:چرخ دنده اسمبل

سیستم قرقره جرثقیل چگونه کار می کند؟

سیستم قرقره جرثقیل از دو نوع قرقره تشکیل شده است: قرقره ثابت و قرقره دینامیک.

قرقره ثابت اساساً یک اهرم با بازوی مساوی است که باعث صرفه جویی در نیرو یا تلاش نمی شود، اما می تواند جهت نیرو را تغییر دهد.

قرقره دینامیک اساساً اهرمی است که در آن بازوی قدرت دو برابر بازوی مقاومتی است و 1/2 در نیرو و 1 برابر فاصله صرفه جویی می کند.

مجموعه قرقره متشکل از یک قرقره ثابت و یک قرقره دینامیک که باعث صرفه جویی در نیرو و امکان تغییر جهت نیرو می شود.

بیشتر بدانید:قرقره قلاب

نحوه کار سیستم قرقره

برای بلند کردن یک بار با استفاده از سیستم قرقره جرثقیل، ابتدا باید بار را به قلاب جرثقیل وصل کنید. سپس، یک طناب یا زنجیر را از طریق قرقره های ثابت و دینامیکی هدایت کنید. با کشیدن طناب یا زنجیر، بار را بالا می برید.

مزیت مکانیکی

سیستم قرقره  با استفاده از اصل مزیت مکانیکی، نیروی مورد نیاز برای بلند کردن بار را کاهش می دهد. مزیت مکانیکی یک سیستم قرقره، تعداد قرقره های دینامیکی در سیستم است. به عنوان مثال، یک سیستم قرقره با دو قرقره دینامیکی دارای مزیت مکانیکی 2 است. این بدان معناست که نیروی مورد نیاز برای بلند کردن بار با نصف کاهش می یابد.

کاربردهای سیستم قرقره جرثقیل

سیستم قرقره  در طیف گسترده ای از کاربردها استفاده می شود، از جمله:

 • ساختمان
 • ساخت و ساز
 • تولید
 • کشاورزی
 • حمل و نقل

ایمنی

هنگام کار با سیستم قرقره ، مهم است که قوانین ایمنی را رعایت کنید. این قوانین شامل موارد زیر است:

 • همیشه از تجهیزات ایمنی مناسب استفاده کنید، مانند کلاه ایمنی، عینک ایمنی، و کفش ایمنی.
 • همیشه بار را به درستی ببندید.
 • قبل از بلند کردن بار، مطمئن شوید که سیستم قرقره ایمن است.
 • همیشه در هنگام بلند کردن بار، به اطراف خود توجه داشته باشید.

با رعایت قوانین ایمنی، می توانید از خود و دیگران در برابر آسیب محافظت کنید.

بهتر است بدانید:شگل

مجموعه قرقره برای جرثقیل یک دستگاه مکانیکی است که برای بلند کردن بار استفاده می شود. این دستگاه از دو نوع قرقره تشکیل شده است: قرقره ثابت و قرقره دینامیک.

قرقره ثابت یک قرقره است که به یک نقطه ثابت متصل است. این نوع قرقره باعث صرفه جویی در نیرو نمی شود، اما می تواند جهت نیرو را تغییر دهد.

قرقره دینامیک یک قرقره است که می تواند آزادانه بچرخد. این نوع قرقره باعث صرفه جویی در نیرو می شود.

مزیت مکانیکی مجموعه قرقره برای جرثقیل، تعداد قرقره های دینامیکی در سیستم است. به عنوان مثال، یک مجموعه قرقره با دو قرقره دینامیک دارای مزیت مکانیکی 2 است. این بدان معناست که نیروی مورد نیاز برای بلند کردن بار با نصف کاهش می یابد.

کاربردهای مجموعه قرقره برای جرثقیل

مجموعه قرقره برای جرثقیل در طیف گسترده ای از کاربردها استفاده می شود، از جمله:

 • ساختمان
 • ساخت و ساز
 • تولید
 • کشاورزی
 • حمل و نقل

ایمنی مجموعه قرقره برای جرثقیل

هنگام کار با مجموعه قرقره برای جرثقیل، مهم است که قوانین ایمنی را رعایت کنید. این قوانین شامل موارد زیر است:

 • همیشه از تجهیزات ایمنی مناسب استفاده کنید، مانند کلاه ایمنی، عینک ایمنی، و کفش ایمنی.
 • همیشه بار را به درستی ببندید.
 • قبل از بلند کردن بار، مطمئن شوید که سیستم قرقره ایمن است.
 • همیشه در هنگام بلند کردن بار، به اطراف خود توجه داشته باشید.

انواع مجموعه قرقره برای جرثقیل

مجموعه قرقره برای جرثقیل در انواع مختلفی موجود است، از جمله:

 •  ساده: این نوع مجموعه قرقره از یک قرقره ثابت و یک قرقره دینامیک تشکیل شده است.
 •  پیچیده: این نوع مجموعه قرقره از چندین قرقره ثابت و دینامیک تشکیل شده است.
 • مخصوص: این نوع مجموعه قرقره برای کاربردهای خاص طراحی شده است.

انتخاب مجموعه قرقره برای جرثقیل

هنگام انتخاب مجموعه قرقره برای جرثقیل، عوامل مختلفی را باید در نظر گرفت، از جمله:

 • وزن و حجم بار
 • محیط کار
 • بودجه
 • الزامات ایمنی

نصب مجموعه قرقره  جرثقیل

نصب مجموعه قرقره برای جرثقیل باید توسط یک متخصص انجام شود. این کار شامل نصب قرقره ها و تنظیم سیستم است.

نگهداری مجموعه قرقره برای جرثقیل

مجموعه قرقره برای جرثقیل باید به طور منظم نگهداری شود تا عملکرد ایمن آن حفظ شود. نگهداری مجموعه قرقره برای جرثقیل شامل موارد زیر است:

 • بررسی منظم برای علائم سایش یا آسیب
 • روغن کاری منظم
 • تعمیر یا تعویض قطعات فرسوده

مزیت استفاده از مجموعه قرقره برای جرثقیل

استفاده از مجموعه قرقره برای جرثقیل مزایای مختلفی دارد، از جمله:

 • کاهش نیروی مورد نیاز برای بلند کردن بار
 • افزایش سرعت بلند کردن بار
 • بهبود ایمنی بلند کردن بار

نتیجه گیری

مجموعه قرقره برای جرثقیل یک دستگاه مکانیکی مهم است که برای بلند کردن بار استفاده می شود. این دستگاه با استفاده از مزیت مکانیکی، نیروی مورد نیاز برای بلند کردن بار را کاهش می دهد. مجموعه قرقره برای جرثقیل در انواع مختلفی موجود است و باید با توجه به عوامل مختلفی انتخاب شود.

سوالات متداول

سوال: قرقره جرثقیل چیست؟

قرقره  یک دستگاه مکانیکی است که برای بلند کردن بار استفاده می شود. این دستگاه از دو نوع قرقره تشکیل شده است: قرقره ثابت و قرقره دینامیک. قرقره ثابت اساساً یک اهرم با بازوی مساوی است که باعث صرفه جویی در نیرو یا تلاش نمی شود، اما می تواند جهت نیرو را تغییر دهد. قرقره دینامیک اساساً اهرمی است که در آن بازوی قدرت دو برابر بازوی مقاومتی است و 1/2 در نیرو و 1 برابر فاصله صرفه جویی می کند.

سوال: انواع قرقره چیست؟

دو نوع اصلی قرقره وجود دارد: قرقره ثابت و قرقره دینامیک.

 • قرقره ثابت یک قرقره است که به یک نقطه ثابت متصل است. این نوع قرقره باعث صرفه جویی در نیرو نمی شود، اما می تواند جهت نیرو را تغییر دهد.
 • قرقره دینامیک یک قرقره است که می تواند آزادانه بچرخد. این نوع قرقره باعث صرفه جویی در نیرو می شود.
سوال: مزیت مکانیکی قرقره  چیست؟

مزیت مکانیکی قرقره ، تعداد قرقره های دینامیکی در سیستم است. به عنوان مثال، یک سیستم قرقره با دو قرقره دینامیکی دارای مزیت مکانیکی 2 است. این بدان معناست که نیروی مورد نیاز برای بلند کردن بار با نصف کاهش می یابد.

سوال: کاربردهای قرقره کمکی  چیست؟

قرقره در طیف گسترده ای از کاربردها استفاده می شود، از جمله:

 • ساختمان
 • ساخت و ساز
 • تولید
 • کشاورزی
 • حمل و نقل
سوال: ایمنی قرقره

هنگام کار با قرقره کمکی مهم است که قوانین ایمنی را رعایت کنید. این قوانین شامل موارد زیر است:

 • همیشه از تجهیزات ایمنی مناسب استفاده کنید، مانند کلاه ایمنی، عینک ایمنی، و کفش ایمنی.
 • همیشه بار را به درستی ببندید.
 • قبل از بلند کردن بار، مطمئن شوید که سیستم قرقره ایمن است.
 • همیشه در هنگام بلند کردن بار، به اطراف خود توجه داشته باشید.
قرقره  چگونه کار می کند؟

برای بلند کردن یک بار با استفاده از سیستم قرقره ، ابتدا باید بار را به قلاب جرثقیل وصل کنید. سپس، یک طناب یا زنجیر را از طریق قرقره های ثابت و دینامیکی هدایت کنید. با کشیدن طناب یا زنجیر، بار را بالا می برید.

کدام نوع قرقره برای چه کاربردهایی مناسب است؟

نوع قرقره  مناسب برای یک کاربرد خاص به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله وزن و حجم بار، محیط کار، و بودجه.

چگونه می توان یک قرقره جرثقیل را انتخاب کرد؟

هنگام انتخاب یک قرقره ، عوامل مختلفی را باید در نظر گرفت، از جمله:

 • وزن و حجم بار
 • محیط کار
 • بودجه
 • الزامات ایمنی
چگونه می توان یک قرقره کمکی را نصب کرد؟

نصب باید توسط یک متخصص انجام شود. این کار شامل نصب قرقره ها و تنظیم سیستم است.

چگونه می توان یک قرقره  کمکی را نگهداری کرد؟

قرقره کمکی باید به طور منظم نگهداری شود تا عملکرد ایمن آن حفظ شود. نگهداری شامل موارد زیر است:

 • بررسی منظم برای علائم سایش یا آسیب
 • روغن کاری منظم
 • تعمیر یا تعویض قطعات فرسوده