تست جرثقیل سقفی فرآیندی است که برای اطمینان از ایمن و کارآمد بودن جرثقیل انجام می شود. این تست ها شامل موارد زیر می شوند:

بازرسی بصری:

 • بررسی بدنه جرثقیل برای ترک خوردگی، خم شدن یا سایر آسیب ها
 • بررسی زنجیر یا سیم بکسل برای سایش، خوردگی یا آسیب
 • بررسی قلاب، بلبرینگ ها و سایر اجزا برای ساییدگی و پارگی
 • بررسی علائم نشتی در سیستم هیدرولیک یا پنوماتیک

تست های عملکردی:

 • تست حرکت جرثقیل در امتداد مسیر
 • تست بالابر و پایین آوردن بار
 • تست چرخش جرثقیل
 • تست ترمزها
 • تست دستگاه های ایمنی

تست بار:

 • بارگذاری جرثقیل با وزنه های تست شده برای اطمینان از اینکه می تواند حداکثر ظرفیت خود را تحمل کند

تست های الکتریکی:

 • تست موتورها، سوئیچ ها و سایر اجزای الکتریکی

بیشتر بدانید:خط برق رسانی 120 آمپر با متعلقات

بازرسی های دوره ای:

 • جرثقیل های سقفی باید به طور منظم توسط بازرسان واجد شرایط بازرسی شوند.
 • فرکانس بازرسی ها به نوع جرثقیل، نحوه استفاده از آن و الزامات قانونی محلی بستگی دارد.

مزایای تست جرثقیل سقفی:

 • افزایش ایمنی
 • کاهش خطر خرابی
 • افزایش طول عمر جرثقیل
 • کاهش هزینه های تعمیرات
 • انطباق با الزامات قانونی
انجام تست جرثقیل سقفی:
 • تست جرثقیل سقفی باید توسط پرسنل واجد شرایط و با استفاده از تجهیزات مناسب انجام شود.
 • قبل از انجام هرگونه تست، باید دستورالعمل های سازنده جرثقیل را با دقت مطالعه و رعایت کرد.
 • پس از انجام هرگونه تست، باید گزارشی از نتایج تهیه و نگهداری شود.

تست های استاتیکی جرثقیل

تست های استاتیکی جرثقیل بخشی از فرآیند بازرسی و تست جامع هستند که برای اطمینان از ایمنی و کارایی جرثقیل انجام می شوند. این تست ها شامل اعمال بارهای استاتیکی (ایستا) به جرثقیل برای ارزیابی استحکام و پایداری آن در شرایط مختلف بارگذاری می باشند.

اهداف تست های استاتیکی جرثقیل:

 • تعیین حداکثر ظرفیت بارگیری جرثقیل: این تست حداکثر باری را که جرثقیل می تواند به طور ایمن بلند کند، تعیین می کند.
 • ارزیابی اجزای سازه ای جرثقیل: این تست ها برای شناسایی هرگونه نقص یا آسیب در اجزای اصلی جرثقیل مانند تیرها، ستون ها، اتصالات و غیره انجام می شوند.
 • بررسی عملکرد سیستم های ترمز: این تست ها اطمینان حاصل می کنند که سیستم های ترمز جرثقیل به درستی کار می کنند و می توانند بار را به طور ایمن متوقف کنند.
 • ارزیابی عملکرد تجهیزات بالابرنده: این تست ها شامل تست وینچ ها، قلاب ها، زنجیرها یا سیم بکسل ها و سایر اجزای involved in the lifting mechanism می شوند.

بهتراست بدانید:تست چسبندگی رنگ در سازه جرثقیل سقفی

انواع تست های استاتیکی جرثقیل:

 • تست بارگذاری استاتیکی: این تست رایج ترین نوع تست استاتیکی است و شامل بارگذاری جرثقیل با وزنه های تست شده تا رسیدن به حداکثر ظرفیت بار آن می شود.
 • تست تست کشش: این تست برای ارزیابی استحکام زنجیرها یا سیم بکسل ها با اعمال نیروی کششی به آنها انجام می شود.
 • تست تست خمشی: این تست برای ارزیابی استحکام تیرها و ستون ها با اعمال بار خمشی به آنها انجام می شود.
 • تست تست سختی: این تست برای ارزیابی سختی و مقاومت اجزای فلزی در برابر تغییر شکل دائمی انجام می شود.
مراحل انجام تست های استاتیکی جرثقیل:
 1. آماده سازی: قبل از انجام هرگونه تست، باید دستورالعمل های سازنده جرثقیل را به دقت مطالعه و رعایت کرد. همچنین باید محل تست را آماده و از ایمن بودن آن اطمینان حاصل کرد.
 2. بارگذاری: وزنه های تست شده باید به جرثقیل متصل شوند. بار باید به تدریج و با دقت افزایش یابد تا به حداکثر ظرفیت بار جرثقیل برسد.
 3. مشاهده و ثبت: در حین انجام تست، باید هرگونه تغییر شکل، ترک خوردگی یا سایر علائم نقص در اجزای جرثقیل رصد و ثبت شود.
 4. تجزیه و تحلیل: پس از اتمام تست، داده های جمع آوری شده باید تجزیه و تحلیل شوند تا مشخص شود که آیا جرثقیل از تست ها با موفقیت عبور کرده است یا خیر.
 5. گزارش دهی: گزارشی از نتایج تست ها باید تهیه و نگهداری شود. این گزارش باید شامل اطلاعاتی در مورد جرثقیل، نوع تست های انجام شده، نتایج تست ها و هرگونه توصیه ای برای اقدامات بعدی باشد.

نکات مهم در مورد تست های استاتیکی جرثقیل:

 • تست های استاتیکی جرثقیل باید توسط پرسنل واجد شرایط و با استفاده از تجهیزات مناسب انجام شود.
 • قبل از انجام هرگونه تست، باید دستورالعمل های سازنده جرثقیل را به دقت مطالعه و رعایت کرد.
 • محل تست باید ایمن و آماده باشد.
 • بار باید به تدریج و با دقت افزایش یابد.
 • در حین انجام تست، باید هرگونه تغییر شکل، ترک خوردگی یا سایر علائم نقص در اجزای جرثقیل رصد و ثبت شود.
 • گزارشی از نتایج تست ها باید تهیه و نگهداری شود.

**تست های استاتیکی جرثقیل بخش مهمی از برنامه نگهداری پیشگیرانه جرثقیل هستند. انجام منظم این تست ها می تواند به کاهش خطر خرابی، افزایش طول عمر جرثقیل و ایمن نگه داشتن محل کار کمک کند.

تست های دینامیکی جرثقیل

تست های دینامیکی جرثقیل بخشی از فرآیند بازرسی و تست جامع هستند که برای اطمینان از ایمنی و کارایی جرثقیل در شرایط بارگذاری و عملیاتی واقعی انجام می شوند. این تست ها شامل حرکت دادن جرثقیل تحت بار برای ارزیابی عملکرد اجزا و سیستم های مختلف آن می باشند.

اهداف تست های دینامیکی جرثقیل:

 • ارزیابی عملکرد سیستم های بالابرنده و گرداننده: این تست ها شامل تست وینچ ها، موتورها، گیربکس ها، ترمزها و سایر اجزای involved in lifting and slewing mechanisms می شوند.
 • بررسی پایداری و هندلینگ جرثقیل: این تست ها برای ارزیابی نحوه حرکت و واکنش جرثقیل به بار در حین حرکت و چرخش انجام می شوند.
 • تست سیستم های ایمنی: این تست ها برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم های ایمنی جرثقیل مانند محدود کننده های بار، سوئیچ های حد و دستگاه های هشدار دهنده انجام می شوند.

بهتر است بدانید:چک لیست جرثقیل سقفی

انواع تست های دینامیکی جرثقیل:

 • تست بالابر و پایین آوردن: این تست شامل بالابر و پایین آوردن بار با سرعت های مختلف برای ارزیابی عملکرد وینچ ها، موتورها و ترمزها می شود.
 • تست چرخش: این تست شامل چرخاندن جرثقیل با بار در زوایای مختلف برای ارزیابی عملکرد سیستم گرداننده و پایداری جرثقیل می شود.
 • تست حرکت: این تست شامل حرکت دادن جرثقیل در امتداد مسیر با بار برای ارزیابی عملکرد سیستم های رانندگی و پایداری جرثقیل می شود.
 • تست تست بار دینامیکی: این تست شامل اعمال بار دینامیکی به جرثقیل برای شبیه سازی شرایط بارگذاری واقعی می شود.

مراحل انجام تست های دینامیکی جرثقیل:

 1. آماده سازی: قبل از انجام هرگونه تست، باید دستورالعمل های سازنده جرثقیل را به دقت مطالعه و رعایت کرد. همچنین باید محل تست را آماده و از ایمن بودن آن اطمینان حاصل کرد.
 2. بارگذاری: وزنه های تست شده باید به جرثقیل متصل شوند. بار باید به تدریج و با دقت افزایش یابد تا به حداکثر ظرفیت بار جرثقیل برسد.
 3. حرکت جرثقیل: جرثقیل باید با سرعت های مختلف و در جهت های مختلف حرکت داده شود.
 4. مشاهده و ثبت: در حین انجام تست، باید هرگونه ناهنجاری در عملکرد جرثقیل مانند لرزش، سر و صدای غیرمعمول یا نشت روغن رصد و ثبت شود.
 5. تجزیه و تحلیل: پس از اتمام تست، داده های جمع آوری شده باید تجزیه و تحلیل شوند تا مشخص شود که آیا جرثقیل از تست ها با موفقیت عبور کرده است یا خیر.
 6. گزارش دهی: گزارشی از نتایج تست ها باید تهیه و نگهداری شود. این گزارش باید شامل اطلاعاتی در مورد جرثقیل، نوع تست های انجام شده، نتایج تست ها و هرگونه توصیه ای برای اقدامات بعدی باشد.
نکات مهم در مورد تست های دینامیکی جرثقیل:
 • تست های دینامیکی جرثقیل باید توسط پرسنل واجد شرایط و با استفاده از تجهیزات مناسب انجام شود.
 • قبل از انجام هرگونه تست، باید دستورالعمل های سازنده جرثقیل سقفی را به دقت مطالعه و رعایت کرد.
 • محل تست باید ایمن و آماده باشد.
 • بار باید به تدریج و با دقت افزایش یابد.
 • در حین انجام تست، باید هرگونه ناهنجاری در عملکرد جرثقیل مانند لرزش، سر و صدای غیرمعمول یا نشت روغن رصد و ثبت شود.
 • گزارشی از نتایج تست ها باید تهیه و نگهداری شود.

**تست های دینامیکی جرثقیل بخش مهمی از برنامه نگهداری پیشگیرانه جرثقیل هستند. انجام منظم این تست ها می تواند به کاهش خطر خرابی، افزایش طول عمر جرثقیل و ایمن نگه داشتن محل کار کمک کند.

بهتر است بدانید:تنظیم ترمز جرثقیل سقفی

تست های عملکردی جرثقیل

تست های عملکردی جرثقیل بخشی از فرآیند بازرسی و تست جامع هستند که برای اطمینان از ایمنی و کارایی کلی جرثقیل در انجام وظایف خود انجام می شوند. این تست ها شامل ارزیابی تمام جنبه های عملیاتی جرثقیل از جمله حرکت، بالابر، چرخش، ترمز و سیستم های ایمنی می باشند.

اهداف تست های عملکردی جرثقیل:

 • تعیین اینکه آیا جرثقیل مطابق با مشخصات سازنده و الزامات قانونی عمل می کند یا خیر.
 • شناسایی هرگونه نقص یا مشکلی که می تواند بر عملکرد ایمن جرثقیل تأثیر بگذارد.
 • ارزیابی مهارت و صلاحیت اپراتور جرثقیل.
 • اطمینان از اینکه جرثقیل به طور ایمن و کارآمد کار می کند.

انواع تست های عملکردی جرثقیل:

 • تست های قبل از استفاده: این تست ها باید قبل از هر بار استفاده از جرثقیل انجام شوند تا از ایمن بودن آن برای کار استفاده شود.
 • تست های دوره ای: این تست ها باید به طور منظم، طبق برنامه ای که توسط سازنده جرثقیل یا مقامات قانونی محلی تعیین شده است، انجام شوند.
 • تست های بعد از تعمیر: این تست ها باید پس از انجام هرگونه تعمیر یا اصلاحی بر روی جرثقیل انجام شوند تا از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود.

مراحل انجام تست های عملکردی جرثقیل:

 1. آماده سازی: قبل از انجام هرگونه تست، باید دستورالعمل های سازنده جرثقیل را به دقت مطالعه و رعایت کرد. همچنین باید محل تست را آماده و از ایمن بودن آن اطمینان حاصل کرد.
 2. بازرسی بصری: جرثقیل باید برای هرگونه آسیب یا نقص بصری مانند ترک خوردگی، خم شدن، ساییدگی و پارگی بررسی شود.
 3. تست های عملکردی: جرثقیل باید از نظر عملکردهای مختلف از جمله حرکت، بالابر، چرخش، ترمز و سیستم های ایمنی تست شود.
 4. تجزیه و تحلیل: پس از اتمام تست، داده های جمع آوری شده باید تجزیه و تحلیل شوند تا مشخص شود که آیا جرثقیل از تست ها با موفقیت عبور کرده است یا خیر.
 5. گزارش دهی: گزارشی از نتایج تست ها باید تهیه و نگهداری شود. این گزارش باید شامل اطلاعاتی در مورد جرثقیل، نوع تست های انجام شده، نتایج تست ها و هرگونه توصیه ای برای اقدامات بعدی باشد.

نکات مهم در مورد تست های عملکردی جرثقیل:

 • تست های عملکردی جرثقیل باید توسط پرسنل واجد شرایط و با استفاده از تجهیزات مناسب انجام شود.
 • قبل از انجام هرگونه تست، باید دستورالعمل های سازنده جرثقیل را به دقت مطالعه و رعایت کرد.
 • محل تست باید ایمن و آماده باشد.
 • جرثقیل باید قبل از تست به درستی سرویس و نگهداری شود.
 • اپراتور جرثقیل باید در طول تست حضور داشته باشد و با دستورالعمل های تست دهنده همکاری کند.
 • گزارشی از نتایج تست ها باید تهیه و نگهداری شود و در صورت درخواست در دسترس مقامات ذیربط باشد.

**تست های عملکردی جرثقیل بخش مهمی از برنامه نگهداری پیشگیرانه جرثقیل هستند. انجام منظم این تست ها می تواند به کاهش خطر خرابی، افزایش طول عمر جرثقیل و ایمن نگه داشتن محل کار کمک کند.

علاوه بر تست های عملکردی که در بالا شرح داده شد، جرثقیل ها ممکن است برای موارد زیر نیز تست شوند:
 • تست ظرفیت بار: این تست برای تعیین حداکثر باری که جرثقیل می تواند به طور ایمن بلند کند، انجام می شود.
 • تست تست بارگذاری: این تست برای ارزیابی استحکام سازه جرثقیل با اعمال بارهای استاتیکی یا دینامیکی به آن انجام می شود.
 • تست های الکتریکی: این تست ها برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم های الکتریکی جرثقیل انجام می شوند.