تابلوی جرثقیل به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

 • تابلوی برق جرثقیل که وظیفه کنترل و حفاظت از تجهیزات الکتریکی جرثقیل را بر عهده دارد.
 • تابلوی هشدار جرثقیل که برای هشدار به افراد از خطرات احتمالی جرثقیل استفاده می‌شود.

تابلوی برق جرثقیل

تابلوی برق جرثقیل یک محفظه فلزی است که داخل آن مدارهای الکتریکی جرثقیل قرار دارد. این تابلو شامل تجهیزاتی مانند کنتاکتور، ترانس ایزوله، کنترل فاز، اینورتر، رله‌های حفاظتی، فیوز حفاظتی، کلید اضطراری، کلید قطع و وصل اصلی، مهتابی روشنایی تابلو برق و سیستم خنک کننده است.

وظیفه اصلی تابلو برق جرثقیل، تامین برق مورد نیاز تجهیزات جرثقیل و کنترل آنها است. همچنین، این تابلو از تجهیزات جرثقیل در برابر آسیب‌های الکتریکی محافظت می‌کند.

تابلوی هشدار جرثقیل

تابلوی هشدار جرثقیل برای هشدار به افراد از خطرات احتمالی جرثقیل استفاده می‌شود. این تابلوها معمولاً در نزدیکی جرثقیل نصب می‌شوند و دارای علائم و نشانه‌هایی هستند که به افراد هشدار می‌دهند از محدوده خطر جرثقیل دور شوند.

انواع تابلوهای هشدار جرثقیل عبارتند از:

 • تابلوی توقف ممنوع که به افراد هشدار می‌دهد در محدوده خطر جرثقیل توقف نکنند.
 • تابلوی حمل با جرثقیل که به افراد هشدار می‌دهد در محدوده خطر جرثقیل وسایل نقلیه را با جرثقیل حمل کنند.
 • تابلوی خطر سقوط که به افراد هشدار می‌دهد از سقوط اجسام از جرثقیل جلوگیری کنند.
 • تابلوی خطر برق گرفتگی که به افراد هشدار می‌دهد از تماس با تجهیزات الکتریکی جرثقیل خودداری کنند.

استفاده از تابلوهای جرثقیل برای ایمنی افراد و تجهیزات ضروری است. این تابلوها به افراد کمک می‌کنند تا از خطرات احتمالی جرثقیل آگاه شوند و از وقوع حوادث جلوگیری کنند.

تابلوی جرثقیل

تابلوی جرثقیل

کاربرد تابلو برق جرثقیل سقفی

تابلو برق جرثقیل سقفی یک محفظه فلزی است که داخل آن مدارهای الکتریکی جرثقیل سقفی قرار دارد. این تابلو شامل تجهیزاتی مانند کنتاکتور، ترانس ایزوله، کنترل فاز، اینورتر، رله‌های حفاظتی، فیوز حفاظتی، کلید اضطراری، کلید قطع و وصل اصلی، مهتابی روشنایی تابلو برق و سیستم خنک کننده است.

وظیفه اصلی تابلو برق جرثقیل سقفی، تامین برق مورد نیاز تجهیزات جرثقیل سقفی و کنترل آنها است. همچنین، این تابلو از تجهیزات جرثقیل سقفی در برابر آسیب‌های الکتریکی محافظت می‌کند.

کاربردهای تابلو برق جرثقیل سقفی عبارتند از:

 • تامین برق مورد نیاز تجهیزات جرثقیل سقفی
 • کنترل تجهیزات جرثقیل سقفی
 • حفاظت از تجهیزات جرثقیل سقفی در برابر آسیب‌های الکتریکی

تابلو برق جرثقیل سقفی برای ایمنی افراد و تجهیزات ضروری است. این تابلو به تامین برق مورد نیاز تجهیزات جرثقیل سقفی و کنترل آنها کمک می‌کند. همچنین، از تجهیزات جرثقیل سقفی در برابر آسیب‌های الکتریکی محافظت می کند.

تابلوی جرثقیل

تابلوی جرثقیل

در ادامه به توضیح برخی از کاربردهای تابلو برق جرثقیل سقفی می‌پردازیم:

تامین برق مورد نیاز تجهیزات جرثقیل سقفی

تابلو برق جرثقیل سقفی برق مورد نیاز تجهیزات جرثقیل سقفی را از منبع برق اصلی تامین می‌کند. این تجهیزات شامل موتورهای جرثقیل، چراغ‌های روشنایی، و سایر تجهیزات الکتریکی هستند.

کنترل تجهیزات جرثقیل سقفی

تابلو برق جرثقیل سقفی تجهیزات جرثقیل سقفی را کنترل می‌کند. این کنترل شامل حرکت جرثقیل، بلند کردن و پایین آوردن بار، و سایر عملکردهای جرثقیل است.

حفاظت از تجهیزات جرثقیل سقفی در برابر آسیب‌های الکتریکی

تابلو برق جرثقیل سقفی از تجهیزات جرثقیل سقفی در برابر آسیب‌های الکتریکی محافظت می‌کند. این حفاظت شامل محافظت در برابر اضافه بار، اتصال کوتاه، و سایر اختلالات الکتریکی است.

با توجه به کاربردهای مهم تابلو برق جرثقیل سقفی، نصب و نگهداری صحیح این تابلو ضروری است. تابلو برق جرثقیل سقفی باید توسط افراد متخصص نصب و نگهداری شود.

تنظیم دستی تابلو برق جرثقیل سقفی

تنظیم دستی تابلو برق جرثقیل سقفی برای اطمینان از عملکرد صحیح آن ضروری است. این تنظیم شامل موارد زیر است:

 • بررسی وضعیت کلی تابلو برق
 • تنظیم موقعیت سوئیچ‌های محدود
 • تنظیم سرعت و دقت جرثقیل

بررسی وضعیت کلی تابلو برق

قبل از انجام هرگونه تنظیم دستی، باید وضعیت کلی تابلو برق بررسی شود. این بررسی باید شامل موارد زیر باشد:

 • بررسی وجود آسیب فیزیکی در تابلو برق
 • بررسی سلامت قطعات الکترونیکی تابلو برق
 • بررسی عملکرد صحیح تجهیزات تابلو برق

تنظیم موقعیت سوئیچ‌های محدود

سوئیچ‌های محدود برای جلوگیری از آسیب به تجهیزات جرثقیل در برابر برخورد با موانع استفاده می‌شوند. این سوئیچ‌ها باید به طور صحیح تنظیم شوند تا در صورت رسیدن جرثقیل به یک مانع، آن را متوقف کنند.

برای تنظیم موقعیت سوئیچ‌های محدود، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. جرثقیل را خاموش کنید.
 2. دسترسی به سوئیچ‌های محدود را فراهم کنید.
 3. سوئیچ‌های محدود را به موقعیت صحیح تنظیم کنید.
 4. جرثقیل را روشن کنید و عملکرد سوئیچ‌های محدود را بررسی کنید.

تنظیم سرعت و دقت جرثقیل

سرعت و دقت جرثقیل را می‌توان با تنظیم پارامترهای کنترلی تابلو برق تغییر داد. این تنظیمات باید توسط افراد متخصص انجام شود.

برای تنظیم سرعت و دقت جرثقیل، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. دسترسی به کنترل‌های تابلو برق را فراهم کنید.
 2. پارامترهای کنترلی را به مقادیر مورد نظر تنظیم کنید.
 3. عملکرد جرثقیل را با تنظیمات جدید بررسی کنید.
نکات ایمنی

قبل از انجام هرگونه تنظیم دستی در تابلو برق جرثقیل سقفی، باید نکات ایمنی زیر را رعایت کنید:

 • جرثقیل را خاموش کنید و کلید اصلی را از برق بکشید.
 • دستکش و عینک ایمنی بپوشید.
 • از تماس با قطعات برقی تابلو برق خودداری کنید.
 • تنظیمات را فقط در صورت نیاز انجام دهید.

در صورت عدم اطمینان از نحوه انجام تنظیمات دستی، باید از یک متخصص کمک بگیرید.

پنل الکتریکی تابلو برق جرثقیل سقفی

پنل الکتریکی تابلو برق جرثقیل سقفی، یک کابینت یا محفظه برای تجهیزات الکتریکی جرثقیل سقفی است. این تابلو شامل تجهیزاتی مانند کنتاکتور، ترانس ایزوله، کنترل فاز، اینورتر، رله‌های حفاظتی، فیوز حفاظتی، کلید اضطراری، کلید قطع و وصل اصلی، مهتابی روشنایی تابلو برق و سیستم خنک کننده است.

بهتر است بدانید:خط برق رسانی 120 آمپر با متعلقات

اجزای پنل الکتریکی تابلو برق جرثقیل سقفی

 • کنتاکتور

کنتاکتور یک کلید الکترومغناطیسی است که برای کنترل جریان برق استفاده می‌شود. کنتاکتور در تابلو برق جرثقیل سقفی برای کنترل موتورهای جرثقیل استفاده می‌شود.

 • ترانس ایزوله

ترانس ایزوله برای جداسازی مدارهای الکتریکی جرثقیل از منبع برق اصلی استفاده می‌شود. ترانس ایزوله در تابلو برق جرثقیل سقفی برای جلوگیری از برق گرفتگی در صورت بروز اتصال کوتاه استفاده می‌شود.

 • کنترل فاز

کنترل فاز برای بررسی وجود سه فاز برق در منبع برق اصلی استفاده می‌شود. کنترل فاز در تابلو برق جرثقیل سقفی برای جلوگیری از آسیب به تجهیزات جرثقیل در صورت وجود مشکل در منبع برق اصلی استفاده می‌شود.

 • اینورتر

اینورتر برای کنترل سرعت موتورهای جرثقیل استفاده می‌شود. اینورتر در تابلو برق جرثقیل سقفی برای کنترل دقیق حرکت جرثقیل استفاده می‌شود.

 • رله‌های حفاظتی

رله‌های حفاظتی برای محافظت از تجهیزات جرثقیل در برابر آسیب‌های الکتریکی استفاده می‌شوند. رله‌های حفاظتی در تابلو برق جرثقیل سقفی برای محافظت در برابر اضافه بار، اتصال کوتاه، و سایر اختلالات الکتریکی استفاده می‌شوند.

 • فیوز حفاظتی

فیوز حفاظتی برای محافظت از تجهیزات جرثقیل در برابر اضافه بار استفاده می‌شود. فیوز حفاظتی در صورت بروز اضافه بار، مدار برق را قطع می‌کند.

 • کلید اضطراری

کلید اضطراری برای قطع برق کل تابلو برق استفاده می‌شود. کلید اضطراری در صورت بروز خطر، برای قطع برق و جلوگیری از آسیب به افراد و تجهیزات استفاده می‌شود.

 • کلید قطع و وصل اصلی

کلید قطع و وصل اصلی برای قطع و وصل برق کل تابلو برق استفاده می‌شود. کلید قطع و وصل اصلی برای خاموش کردن و روشن کردن جرثقیل استفاده می‌شود.

 • مهتابی روشنایی تابلو برق

مهتابی روشنایی تابلو برق برای روشن کردن داخل تابلو برق استفاده می‌شود. مهتابی روشنایی  برای تسهیل دسترسی به تجهیزات و سیم‌ها استفاده می‌شود.

 • سیستم خنک کننده

سیستم خنک کننده برای خنک کردن تجهیزات تابلو برق استفاده می‌شود. سیستم خنک کننده در برای جلوگیری از آسیب به تجهیزات در اثر گرمای بیش از حد استفاده می‌شود.

نکات ایمنی در مورد پنل الکتریکی تابلو برق جرثقیل سقفی

قبل از انجام هرگونه کار در پنل الکتریکی تابلو برق جرثقیل سقفی، باید نکات ایمنی زیر را رعایت کنید:

 • جرثقیل را خاموش کنید و کلید اصلی را از برق بکشید.
 • دستکش و عینک ایمنی بپوشید.
 • از تماس با قطعات برقی تابلو برق خودداری کنید.
 • تنظیمات را فقط در صورت نیاز انجام دهید.

در صورت عدم اطمینان از نحوه انجام تنظیمات، باید از یک متخصص کمک بگیرید.

بهتر است بدانید:خط برق رسانی 200 آمپر با متعلقات

محل نصب تابلو برق جرثقیل سقفی

محل نصب باید در مکانی خشک، خنک و دارای تهویه مناسب باشد. تابلو برق نباید در معرض رطوبت، گرد و غبار، و گرمای بیش از حد قرار گیرد.

در هنگام انتخاب محل نصب ، باید نکات زیر را در نظر گرفت:

 • دسترسی آسان

باید در مکانی نصب شود که به راحتی قابل دسترسی باشد تا در صورت نیاز بتوان به آن دسترسی پیدا کرد.

 • فاصله مناسب از جرثقیل

باید در فاصله مناسبی از جرثقیل نصب شود تا در صورت بروز حادثه، از آسیب به افراد و تجهیزات جلوگیری شود.

 • امکان دسترسی به منبع برق

باید در مکانی نصب شود که به منبع برق اصلی دسترسی داشته باشد.

ارتفاع مناسب

ارتفاع مناسب معمولاً بین 180 سانتی متر تا 2 متر است. این ارتفاع باید به گونه‌ای باشد که به راحتی قابل دسترس باشد و در عین حال از دسترس افراد غیر مجاز نیز دور باشد.

تجهیزات جانبی

در صورت نیاز، می‌توان تجهیزات جانبی مانند چراغ روشنایی، سیستم تهویه، و سیستم هشدار را نیز در نزدیکی تابلو برق جرثقیل سقفی نصب کرد.

نکات ایمنی در مورد محل نصب تابلو برق جرثقیل سقفی

 • تابلو برق باید توسط افراد متخصص نصب شود.
 • اتصالات برق باید به درستی انجام شود.
 • تابلو برق باید به طور منظم توسط افراد متخصص بررسی شود.

در صورت عدم رعایت نکات ایمنی، ممکن است خطر برق گرفتگی، آتش سوزی، و سایر حوادث وجود داشته باشد.

دمای استاندارد تابلو برق جرثقیل سقفی

دمای استاندارد بین 0 تا 40 درجه سانتیگراد است. این دما باید به گونه‌ای باشد که از آسیب به تجهیزات تابلو برق در اثر گرمای بیش از حد یا سرمای بیش از حد جلوگیری شود.

در صورت افزایش دمای تابلو برق، احتمال بروز مشکلاتی مانند اتصال کوتاه، سوختن سیم‌ها، و خرابی تجهیزات وجود دارد. در صورت کاهش دمای تابلو برق، احتمال بروز مشکلاتی مانند یخ زدگی سیم‌ها و آسیب به تجهیزات وجود دارد.

برای حفظ دمای استاندارد ، باید از سیستم خنک کننده مناسب استفاده کرد. سیستم خنک کننده می‌تواند به صورت طبیعی یا اجباری باشد.

سیستم خنک کننده طبیعی

در سیستم خنک کننده طبیعی، از جریان هوا برای خنک کردن تابلو برق استفاده می‌شود. این سیستم برای تابلو برق‌های کوچک و کم توان مناسب است.

سیستم خنک کننده اجباری

در سیستم خنک کننده اجباری، از فن‌ها یا پمپ‌های آب برای خنک کردن تابلو برق استفاده می‌شود. این سیستم برای تابلو برق‌های بزرگ و پر توان مناسب است.

نکات ایمنی در مورد دمای تابلو برق 

 • تابلو برق باید در مکانی نصب شود که دارای تهویه مناسب باشد.
 • تابلو برق باید به طور منظم توسط افراد متخصص بررسی شود.

در صورت عدم رعایت نکات ایمنی، ممکن است خطر آتش سوزی و سایر حوادث وجود داشته باشد.

بیشتر بدانید:خط برق رسانی 60 آمپر با متعلقات

انواع تابلو برق جرثقیل سقفی

 • نوع تابلو برق

می‌تواند از انواع مختلفی مانند کنتاکتوری، اینورتری، هوشمند، ضد انفجار، قابل حمل، و سفارشی باشد. نوع  آن بر اساس نیازهای کاربر و کاربرد جرثقیل تعیین می‌شود.

 • ظرفیت جرثقیل

ظرفیت جرثقیل به میزان بار قابل حمل توسط جرثقیل اشاره دارد. ظرفیت جرثقیل بر اندازه و توان تابلو برق تأثیر می‌گذارد.

 • ارتفاع بلند کردن

ارتفاع بلند کردن به حداکثر ارتفاعی که جرثقیل می‌تواند بار را بلند کند اشاره دارد. ارتفاع بلند کردن بر اندازه و توان تابلو برق تأثیر می‌گذارد.

 • سرعت حرکت

سرعت حرکت به سرعتی که جرثقیل می‌تواند بار را حرکت دهد اشاره دارد. سرعت حرکت بر اندازه و توان تابلو برق تأثیر می‌گذارد.

 • مشخصات تجهیزات

باید از تجهیزات مناسب برای کنترل و حفاظت از جرثقیل استفاده کند. این تجهیزات شامل کنتاکتور، ترانس ایزوله، کنترل فاز، اینورتر، رله‌های حفاظتی، فیوز حفاظتی، کلید اضطراری، کلید قطع و وصل اصلی، مهتابی روشنایی تابلو برق، و سیستم خنک کننده است.

 • مشخصات مکانیکی

باید از مواد و تجهیزات مقاوم در برابر ضربه و رطوبت ساخته شود. باید دارای اندازه و وزن مناسب برای نصب و نگهداری آسان باشد.

 • مشخصات ایمنی

 باید دارای ویژگی‌های ایمنی لازم برای جلوگیری از بروز حوادث باشد. این ویژگی‌ها شامل سیستم حفاظت در برابر اضافه بار، اتصال کوتاه، و آتش سوزی است.

نکات مهم در انتخاب تابلو برق جرثقیل سقفی

 • نیازهای کاربر

نوع تابلو برق صنعتی جرثقیل، ظرفیت ، ارتفاع بلند کردن، سرعت حرکت، و سایر نیازهای کاربر باید در انتخاب تابلو برق در نظر گرفته شود.

 • کیفیت ساخت

 از مواد و تجهیزات با کیفیت ساخته شود تا بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد.

 • خدمات پس از فروش

تامین کننده  بایستی خدمات پس از فروش مناسبی مانند گارانتی و تعمیرات را ارائه دهد.

بهتر است بدانید:نقشه سیم کشی جرثقیل سقفی تکفاز

افزایش ایمنی جرثقیل سقفی

در اینجا چند نکته برای افزایش ایمنی جرثقیل سقفی آورده شده است:

 • آموزش مناسب برای اپراتورها: اپراتورهای جرثقیل سقفی باید آموزش‌های لازم را برای استفاده ایمن از جرثقیل دریافت کنند. این آموزش باید شامل مباحثی مانند محدودیت‌های جرثقیل، خطرات بالقوه، و روش‌های ایمن باربرداری باشد.
 • بازرسی منظم: جرثقیل‌های سقفی باید به طور منظم توسط افراد متخصص بازرسی شوند. این بازرسی‌ها باید شامل بررسی تجهیزات و سیم‌ها برای آسیب‌های فیزیکی و بررسی عملکرد جرثقیل برای عملکرد صحیح باشد.
 • محافظت از جرثقیل در برابر شرایط محیطی: جرثقیل‌های سقفی باید در برابر شرایط محیطی سخت مانند رطوبت، گرد و غبار، و نور خورشید محافظت شوند. این امر به جلوگیری از آسیب به تجهیزات و کاهش خطر آتش سوزی کمک می‌کند.
 • استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب: اپراتورهای جرثقیل سقفی باید از تجهیزات ایمنی مناسب مانند کلاه ایمنی، عینک ایمنی، و کفش ایمنی استفاده کنند. این تجهیزات به محافظت از اپراتورها در برابر آسیب‌های ناشی از سقوط بار یا سایر حوادث کمک می‌کند.

علاوه بر این نکات کلی، موارد زیر نیز می‌توانند به افزایش ایمنی جرثقیل سقفی کمک کنند:

 • استفاده از تجهیزات ایمنی اضافی: تجهیزات ایمنی اضافی مانند ترمزهای ثانویه و سیستم‌های هشدار می‌توانند به کاهش خطر حوادث منجر به مرگ کمک کنند.
 • بررسی شرایط محیطی: قبل از استفاده از جرثقیل سقفی، باید شرایط محیطی را بررسی کنید. در صورت وجود شرایط نامساعد، از استفاده از جرثقیل خودداری کنید.
 • اطمینان از عدم وجود افراد در مسیر جرثقیل: قبل از حرکت جرثقیل، باید مطمئن شوید که هیچ فردی در مسیر آن وجود ندارد.
 • استفاده از روش‌های ایمن باربرداری: بار را به طور ایمن و متعادل بارگیری کنید. از استفاده از بارهای بیش از حد ظرفیت جرثقیل خودداری کنید.
 • رعایت دستورالعمل‌های سازنده: همیشه دستورالعمل‌های سازنده جرثقیل را دنبال کنید.

با رعایت این نکات ایمنی، می‌توانید خطر حوادث منجر به مرگ را کاهش دهید و از جرثقیل سقفی خود به طور ایمن و موثر استفاده کنید.

بهتر است بدانید:کولر تابلو برق جرثقیل سقفی

‫0/5 ‫(0 نظر)