بازرسی جرثقیل سقفی یک فرآیند مهم است که باید به طور منظم برای اطمینان از ایمنی و عملکرد صحیح جرثقیل انجام شود. بازرسی باید توسط یک بازرس واجد شرایط انجام شود که دارای دانش و تجربه لازم برای شناسایی هر گونه نقص یا آسیب احتمالی باشد.

بازرسی جرثقیل سقفی معمولاً شامل موارد زیر است:

بازرسی بصری: بازرس باید تمام اجزای جرثقیل، از جمله ساختار، سیستم بالابر، سیستم برقی و کنترل ها را از نظر هر گونه نقص یا آسیب بصری بررسی کند.

بازرسی عملکردی: بازرس باید عملکرد همه سیستم های جرثقیل را آزمایش کند تا اطمینان حاصل کند که مطابق با مشخصات طراحی کار می کنند. این آزمایش ها ممکن است شامل آزمایش بار، آزمایش عملکرد سیستم های کنترل و آزمایش عملکرد سیستم های ایمنی باشد.

آزمایش های غیرمخرب (NDT): در صورت لزوم، بازرس ممکن است آزمایش های غیرمخرب را برای شناسایی هر گونه نقص داخلی در اجزای جرثقیل انجام دهد. این آزمایشات ممکن است شامل آزمایش اولتراسونیک، آزمایش رادیوگرافی و آزمایش مایعات مغناطیسی باشد.

نتایج بازرسی باید در یک گزارش کتبی ثبت شود. این گزارش باید هر گونه نقص یا آسیب شناسایی شده را مشخص کند و توصیه هایی برای تعمیر یا تعویض قطعات ارائه دهد.

بازرسی های جرثقیل سقفی معمولاً به صورت دوره ای انجام می شود. برنامه بازرسی باید توسط یک متخصص ایمنی تعیین شود و باید با توجه به نوع جرثقیل، محیط عملیاتی و میزان استفاده از جرثقیل تنظیم شود.

بهتر است بدانید:خط برق رسانی 200 آمپر با متعلقات

در اینجا برخی از نکات کلیدی برای انجام بازرسی ایمن جرثقیل سقفی آورده شده است:

 • بازرسی را فقط زمانی انجام دهید که جرثقیل خاموش و قفل شده باشد.
 • از ابزارها و تجهیزات مناسب برای انجام بازرسی استفاده کنید.
 • در صورت مشاهده هر گونه نقص یا آسیب، جرثقیل را از سرویس خارج کنید و تا رفع مشکل از آن استفاده نکنید.
 • نتایج بازرسی را به صورت کتبی ثبت کنید و آن را در اختیار اپراتور جرثقیل قرار دهید.

طبقه بندی جرثقیل سقفی مطابق استاندارد

جرثقیل های سقفی بر اساس عوامل مختلفی طبقه بندی می شوند، از جمله:

 • نوع ساختار: جرثقیل های سقفی بر اساس نوع ساختار خود به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

  • جرثقیل های سقفی تک پل: این نوع جرثقیل ها دارای یک پل هستند که در امتداد یک تیر یا ستون حرکت می کند.
  • جرثقیل های سقفی دو پل: این نوع جرثقیل ها دارای دو پل هستند که در امتداد دو تیر یا ستون حرکت می کنند.
 • نوع بالابر: جرثقیل های سقفی بر اساس نوع بالابر خود به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

  • جرثقیل های سقفی سیم بکسلی: این نوع جرثقیل ها از سیم بکسل برای بلند کردن بار استفاده می کنند.
  • جرثقیل های سقفی زنجیری: این نوع جرثقیل ها از زنجیر برای بلند کردن بار استفاده می کنند.
 • نوع کنترل: جرثقیل های سقفی بر اساس نوع کنترل خود به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

  • جرثقیل های سقفی دستی: این نوع جرثقیل ها توسط اپراتور با استفاده از یک کابل یا اهرم کنترل می شوند.
  • جرثقیل های سقفی برقی: این نوع جرثقیل ها توسط یک موتور الکتریکی کنترل می شوند.
 • کلاس کاری: جرثقیل های سقفی بر اساس کلاس کاری خود به شش دسته تقسیم می شوند:

  • کلاس L1: این کلاس برای کاربردهای سبک و با باربرداری کم طراحی شده است.
  • کلاس L2: این کلاس برای کاربردهای متوسط و با باربرداری متوسط طراحی شده است.
  • کلاس L3: این کلاس برای کاربردهای سنگین و با باربرداری زیاد طراحی شده است.
  • کلاس L4: این کلاس برای کاربردهای بسیار سنگین و با باربرداری بسیار زیاد طراحی شده است.
 • دامنه حرکت: جرثقیل های سقفی بر اساس دامنه حرکت خود به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

  • جرثقیل های سقفی گردان: این نوع جرثقیل ها می توانند در تمام جهات حرکت کنند.
  • جرثقیل های سقفی غیر گردان: این نوع جرثقیل ها فقط می توانند در امتداد یک محور حرکت کنند.

در ادامه به بررسی برخی از این طبقه بندی ها به طور مفصل تر می پردازیم.

طبقه بندی بر اساس نوع ساختار

جرثقیل های سقفی تک پل معمولاً برای کاربردهای سبک تا متوسط استفاده می شوند و دارای قیمت کمتری نسبت به جرثقیل های سقفی دو پل هستند. جرثقیل های سقفی دو پل معمولاً برای کاربردهای سنگین و با باربرداری زیاد استفاده می شوند و دارای ظرفیت باربرداری بیشتری نسبت به جرثقیل های سقفی تک پل هستند.

طبقه بندی بر اساس نوع بالابر

جرثقیل های سقفی سیم بکسلی معمولاً برای کاربردهای عمومی استفاده می شوند و دارای قیمت کمتری نسبت به جرثقیل های سقفی زنجیری هستند. جرثقیل های سقفی زنجیری معمولاً برای کاربردهای سنگین و با باربرداری زیاد استفاده می شوند و دارای ظرفیت باربرداری بیشتری نسبت به جرثقیل های سقفی سیم بکسلی هستند.

بیشتر بدانید:انواع ریل جرثقیل سقفی

طبقه بندی بر اساس نوع کنترل

جرثقیل های سقفی دستی معمولاً برای کاربردهای سبک و با باربرداری کم استفاده می شوند و دارای قیمت کمتری نسبت به جرثقیل های سقفی برقی هستند. جرثقیل های سقفی برقی معمولاً برای کاربردهای سنگین و با باربرداری زیاد استفاده می شوند و دارای ایمنی و کارایی بیشتری نسبت به جرثقیل های سقفی دستی هستند.

طبقه بندی بر اساس کلاس کاری

کلاس کاری جرثقیل سقفی نشان دهنده میزان ظرفیت باربرداری و میزان استفاده از جرثقیل است. جرثقیل هایی که کلاس کاری بالاتری دارند، می توانند بارهای سنگین تری را جابه جا کنند و می توانند در شرایط سخت تر و با استفاده بیشتر کار کنند.

طبقه بندی بر اساس دامنه حرکت

جرثقیل های سقفی گردان می توانند در تمام جهات حرکت کنند و بنابراین دارای کاربردهای گسترده تری هستند. جرثقیل های سقفی غیر گردان فقط می توانند در امتداد یک محور حرکت کنند و بنابراین کاربردهای محدودتری دارند.

انتخاب نوع جرثقیل سقفی مناسب با توجه به عوامل مختلفی از جمله نوع کاربرد، میزان باربرداری مورد نیاز، محیط عملیاتی و بودجه انجام می شود.

بهتر است بدانید:مشخصات فنی جرثقیل سقفی