3 محصول
مرتب‌سازی:

قلاب جرثقیل

قلاب جرثقیل یک قطعه فلزی است که در انتهای بوم جرثقیل قرار می‌گیرد و وظیفه آن نگه‌داشتن بار و انتقال آن به مکان مورد نظر است. قلاب جرثقیل معمولاً از فولاد یا آلیاژهای مقاوم ساخته می‌شود و دارای یک دهانه باز است که بار از طریق آن وارد می‌شود.

کلاف جرثقیل از دو قسمت اصلی تشکیل شده است:

 • کلاف ثابت: این قسمت از قلاب به بوم جرثقیل متصل می‌شود و معمولاً از یک قطعه فلزی یکپارچه ساخته می‌شود.
 • کلاف متحرک: این قسمت از قلاب به صورت هیدرولیکی باز و بسته می‌شود و وظیفه آن نگه‌داشتن بار است.

کلاف جرثقیل دارای انواع مختلفی است که هر کدام برای کاربرد خاصی طراحی شده‌اند. برخی از انواع رایج قلاب جرثقیل عبارتند از:

 • کلاف ثابت: این نوع قلاب به صورت ثابت باز است و برای حمل بارهای سبک و متوسط استفاده می‌شود.
 • کلاف متحرک: این نوع قلاب به صورت هیدرولیکی باز و بسته می‌شود و برای حمل بارهای سنگین و حجیم استفاده می‌شود.
 • کلاف زنجیری: این نوع قلاب دارای یک زنجیر است که برای حمل بارهای سنگین و با شکل نامنظم استفاده می‌شود.
 • کلاف مغناطیسی: این نوع قلاب دارای یک آهنربا است که برای حمل بارهای فلزی استفاده می‌شود.

کلاف جرثقیل یک قطعه مهم و ضروری در جرثقیل است و از ایمنی عملیات باربرداری و جابه‌جایی بار محافظت می‌کند.

بنابراین، هنگام انتخاب قلاب جرثقیل باید به نکات زیر توجه کرد:

 • ظرفیت باربرداری: ظرفیت باربرداری قلاب باید متناسب با وزن بار مورد نظر باشد.
 • نوع بار: نوع بار مورد نظر باید تعیین‌کننده نوع قلاب باشد.
 • میزان دسترسی: میزان دسترسی قلاب باید متناسب با ارتفاع و موقعیت بار مورد نظر باشد.

کلاف جرثقیل باید به صورت دوره‌ای توسط یک متخصص بازرسی شود تا از سلامت و ایمنی آن اطمینان حاصل شود.

قلاب جرثقیل سقفی

قلاب جرثقیل سقفی نوعی قلاب جرثقیل است که به صورت دائمی به تیرهای جرثقیل سقفی متصل می شود. این امر باعث می شود که قلاب همیشه در دسترس باشد و نیازی به نصب و برداشتن مکرر آن نباشد. قلاب های جرثقیل سقفی معمولاً از فولاد یا آلیاژهای مقاوم ساخته می شوند و دارای یک دهانه باز هستند که بار از طریق آن وارد می شود.

کلاف های جرثقیل سقفی دارای انواع مختلفی هستند که هر کدام برای کاربرد خاصی طراحی شده اند.

برخی از انواع رایج قلاب های جرثقیل سقفی عبارتند از:

 • کلاف ثابت: این نوع قلاب به صورت ثابت باز است و برای حمل بارهای سبک و متوسط استفاده می شود.
 • کلاف متحرک: این نوع قلاب به صورت هیدرولیکی باز و بسته می شود و برای حمل بارهای سنگین و حجیم استفاده می شود.
 • کلاف زنجیری: این نوع قلاب دارای یک زنجیر است که برای حمل بارهای سنگین و با شکل نامنظم استفاده می شود.
 • کلاف مغناطیسی: این نوع قلاب دارای یک آهنربا است که برای حمل بارهای فلزی استفاده می شود.

کلاف های جرثقیل سقفی یک قطعه مهم و ضروری در جرثقیل سقفی هستند و از ایمنی عملیات باربرداری و جابه‌جایی بار محافظت می کنند.

بنابراین، هنگام انتخاب قلاب جرثقیل سقفی باید به نکات زیر توجه کرد:

 • ظرفیت باربرداری: ظرفیت باربرداری قلاب باید متناسب با وزن بار مورد نظر باشد.
 • نوع بار: نوع بار مورد نظر باید تعیین‌کننده نوع قلاب باشد.
 • میزان دسترسی: میزان دسترسی قلاب باید متناسب با ارتفاع و موقعیت بار مورد نظر باشد.

کلاف های جرثقیل سقفی باید به صورت دوره ای توسط یک متخصص بازرسی شود تا از سلامت و ایمنی آن اطمینان حاصل شود.

قلاب جرثقیل سقفی از اجزای زیر تشکیل شده است:

 • بدنه قلاب: بدنه قلاب قسمت اصلی قلاب است که وظیفه نگه‌داشتن بار و انتقال آن به مکان مورد نظر را بر عهده دارد. بدنه قلاب معمولاً از فولاد یا آلیاژهای مقاوم ساخته می‌شود.
 • دهانه قلاب: دهانه قلاب قسمتی از قلاب است که بار از طریق آن وارد می‌شود. دهانه قلاب معمولاً دارای یک شکل خاص است که متناسب با نوع بار مورد نظر طراحی شده است.
 • چفت ایمنی قلاب: چفت ایمنی قلاب قسمتی از قلاب است که از جدا شدن بار از قلاب جلوگیری می‌کند. چفت ایمنی قلاب معمولاً از یک قطعه فلزی محکم ساخته می‌شود که با استفاده از یک سیستم مکانیکی یا هیدرولیکی باز و بسته می‌شود.
 • پین قلاب: پین قلاب قسمتی از قلاب است که قلاب را به تیرهای جرثقیل سقفی متصل می‌کند. پین قلاب معمولاً از یک قطعه فلزی محکم ساخته می‌شود که با استفاده از یک سیستم پیچ و مهره یا جوش به تیرهای جرثقیل سقفی متصل می‌شود.

در ادامه به توضیح هر یک از این اجزا می‌پردازیم:

بدنه قلاب

بدنه قلاب قسمت اصلی قلاب است که وظیفه نگه‌داشتن بار و انتقال آن به مکان مورد نظر را بر عهده دارد. بدنه قلاب معمولاً از فولاد یا آلیاژهای مقاوم ساخته می‌شود تا بتواند بار مورد نظر را تحمل کند. بدنه قلاب دارای یک شکل خاص است که متناسب با نوع بار مورد نظر طراحی شده است. برای مثال، بدنه قلاب برای حمل بارهای سنگین معمولاً دارای یک شکل قوسی یا هلالی است تا بار بتواند به طور ایمن در آن قرار گیرد.

دهانه قلاب

دهانه قلاب قسمتی از قلاب است که بار از طریق آن وارد می‌شود. دهانه قلاب معمولاً دارای یک شکل خاص است که متناسب با نوع بار مورد نظر طراحی شده است. برای مثال، دهانه قلاب برای حمل بارهای فلزی معمولاً دارای یک شکل S شکل است تا بار بتواند به طور ایمن در آن قرار گیرد.

چفت ایمنی قلاب

چفت ایمنی قلاب قسمتی از قلاب است که از جدا شدن بار از قلاب جلوگیری می‌کند. چفت ایمنی قلاب معمولاً از یک قطعه فلزی محکم ساخته می‌شود که با استفاده از یک سیستم مکانیکی یا هیدرولیکی باز و بسته می‌شود. چفت ایمنی قلاب باید به گونه‌ای طراحی شود که بتواند بار مورد نظر را حتی در شرایطی که قلاب تحت بار است، ایمن نگه دارد.

پین قلاب

پین قلاب قسمتی از قلاب است که قلاب را به تیرهای جرثقیل سقفی متصل می‌کند. پین قلاب معمولاً از یک قطعه فلزی محکم ساخته می‌شود که با استفاده از یک سیستم پیچ و مهره یا جوش به تیرهای جرثقیل سقفی متصل می‌شود. پین قلاب باید به گونه‌ای طراحی شود که بتواند بار مورد نظر را به طور ایمن تحمل کند.

علاوه بر اجزای ذکر شده، قلاب جرثقیل سقفی ممکن است دارای اجزای دیگری نیز باشد. برای مثال، برخی از قلاب‌های جرثقیل سقفی دارای یک سیستم ترمز هستند که از آزاد شدن ناگهانی بار جلوگیری می‌کند. برخی دیگر از قلاب‌های جرثقیل سقفی دارای یک سیستم هشدار هستند که در صورت باز شدن غیرمجاز چفت ایمنی به صدا در می‌آید.

سوالات متداول

در زیر می‌توانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. (جهت ویرایش این قسمت به پیکربندی پوسته > تب متفرقه > سوالات متداول مراجعه نمایید.)

دریافت اپلیکیشن