ثبت سفارش

در صورت ثبت سفارش مشتریان عزیز تا مدت 24 ساعت به شما پیامکی در قبال درخواستان ارسال می گردد که محتوی آن شما را نسبت به نحوه ارسال ، قیمت محصول و هزینه ی حمل و نقل آگاه می سازد و شامل کد پیگیری نیز می باشد