برای رضایت بیشتر مشتریان گرامی شیوه ی پرداخت مبلغ محصول خریداری شده به دو صورت انجام می گیرد که آن دو حالت عبارتند از:

1- پرداخت از طریق درگاه اینترنتی بانک ها  
2- پرداخت در محل تحویل محصول خریداری شده